การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมสุขภาพจิต จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ต่อยอดการทำงานเพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีความสุขผ่านกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง
ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฏาคม 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่องโลกเปลี่ยนไป มิติใหม่สุขภาพจิต เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะ แลกเปลี่ยนผลงานและประสบการณ์ความสำเร็จ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยบุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายระดับนานาชาติ กว่า 1,200 คนเข้าร่วม
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่เสมอ การใช้โซเชียลมีเดียมีประโยชน์ทำให้ทุกคนสามารถติดต่อกันง่ายขึ้น รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่การใช้โซเชียลมีเดียติดต่อกันหลายชั่วโมงในแต่ละวันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในหลายด้าน อาทิ การนอนหลับไม่ดี เกิดความวิตกกังวล และเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้ ในการประชุมนาชาติครั้งนี้ มีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ สุขภาพจิตเด็กและการศึกษาในโลกที่เปลี่ยนแปลง, เด็กไทยกับการใช้สื่อหน้าจอ, ทอแสงทับเงาซึมเศร้าในวัยรุ่น, ระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน มุมมองจากปัจจุบันสู่อนาคต, การป้องกันการรังแกในโรงเรียน และกัญชากับมุมมองที่หลากหลายทางสุขภาพจิต เป็นต้น
ทั้งนี้ การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ จะเป็นเวทีเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ได้แลกเปลี่ยนผลงานและประสบประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้แนวคิดวิชาการใหม่ๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และต่อยอดการทำงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพให้มีสุขภาพจิตดีมีความสุขท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
 
24 กรกฎาคม 2562 , 11:22 น. , อ่าน 19  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม