มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม มุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องค์มนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิขาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 "วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองในด้านวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นองค์ความรู้ ที่มีความสำคัญในการสร้างประโยชน์แก่สังคม ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วภูมิภาคของประเทศ โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจกว่า 1,000 คน ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม
ทั้งนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติ ประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ การนำเนอผลงานวิจัยจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และต่างประเทศโดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 563 ผลงาน ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 40 ผลงาน และสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 60 ผลงานและการจัดแสดงนิทรรศการ
 
24 กรกฎาคม 2562 , 13:53 น. , อ่าน 13  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย