จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  
    หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
ที่บริเวณลานกิจกรรมโครงการเลอตะวัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลตรีสืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี รวมถึงแสดงถึงความสามัคคีและความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมีกำลังพลจากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, สำนักงานชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้แบ่งพื้นที่ในการพัฒนาคลองแม่ข่า ออกเป็น 7 จุด ประกอบด้วย บริเวณชุมชนบ้านเอื้ออาทรป่าตัน ด้านหลังหมู่บ้านสุขิโต, บริเวณชุมชนบ้านท่อ, บริเวณชุมชนศรีลานนา, บริเวณชุมชนอุ่นอารี (ถ.อัษฎาธร), บริเวณประตูน้ำท่าแพ, บริเวณโครงการเลอตะวันและสะพานศรีดอนไชย, บริเวณกาดก้อม โดยดำเนินการพัฒนาภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่า กำจัดผักตบชวา และปลูกต้นรวงผึ้งริมฝั่งคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของริมคลองแม่ข่าให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ คลองแม่ข่า เป็นคลองที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนาวเมืองเชียงใหม่ มาอย่างยาวนาน ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ไหลผ่าน 22 ชุมชนของอำเภอเมืองเชียงใหม่ และไหลลงสู่ลำน้ำปิงที่ตำบลสบข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความยาวประมาณ 31 กิโลเมตร
 
24 กรกฎาคม 2562 , 14:54 น. , อ่าน 16  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย