ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เร่งปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤต

  
    ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เผย 15 จังหวัดภาคเหนือประสบปัญหาวิกฤตฝนน้อย พร้อมเร่งปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือประชาชนที่ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่วิกฤตมากที่สุดก่อน นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า ในภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ดูแล 15 จังหวัดภาคเหนือ ในการปฏิบัติการจะต้องมีการประเมินสถานการณ์และเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่วิกฤตมากที่สุดก่อน ซึ่งจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหาวิกฤติที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และตอนบนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพื้นที่อื่นๆ ขณะนี้ยังคงประสบปัญหาวิกฤตทุกจังหวัดเช่นกัน ส่วนทางภาคเหนือตอนล่าง ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร ตาก เพชรบูรณ์ตอนล่าง และอุตรดิตถ์ จะเป็นพื้นที่วิกฤตมากที่สุดในช่วงนี้
อุปสรรคของการตกของฝนทุกปี คือลมชั้นบนกำลังแรงพัดทำให้ยอดเมฆไม่สามารถต่อยอดไปได้ เพราะเมฆที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงต้องเป็นเมฆก้อนที่มีความใหญ่ไม่น้อยกว่า 3,000 ฟุต หรือไม่เกิน 1 กิโลเมตร เนื่องจากจะต้องมีปริมาณที่เพียงพอในการทำให้สารฝนหลวงกระตุ้นทำให้เม็ดน้ำเป็นเม็ดฝน ในส่วนของเมฆที่สามารถเห็นปกคลุมเป็นข้างมาก เป็นลักษณะของเมฆแผ่น ที่ใช้การติดตามโดยใช้ภาพดาวเทียมมาช่วย เรดาร์ตรวจอากาศ และภาพท้องฟ้าในพื้นที่จริง ที่จะได้จากเกษตรกรที่ร้องขอฝน รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยเหลือด้านการเกษตร เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ และอาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่ที่จะคอยเป็นตัวแทนส่งข่าวคราว ให้กับกรมฝนหลวง ในบางครั้งอาจจะเห็นว่ามีเมฆมากแต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ เนื่องจากเงื่อนไขต่างๆของเมฆ และหากปฏิบัติการแล้วมีความพร้อมเราจะเห็นการตกของฝนในขั้นตอนของการโจมตีทันที แต่ถ้าเมฆยังไม่พร้อมศูนย์ปฏิบัติการฯ จะติดตามด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ และสอบถามคนในพื้นที่ ซึ่งฝนที่ตกจากข้างบนถึงพื้นได้มากน้อยเพียงใด ต้องใช้เครื่องมือที่ตรวจวัดน้ำฝนจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาประเมินผลการปฏิบัติการด้วย
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ ผ่านทาง facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่จะมีการรายงานผลการปฏิบัติการ สภาพอากาศ และแผนในการปฏิบัติงานทุกวัน ในเวลา 10.30 น. ซึ่งเป็นช่องทางที่ติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว หรือหากจะมีการร้องขอฝนหลวง หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการหลวงภาคเหนือ โทร. 0-5327-5051 ต่อ 12
 
25 กรกฎาคม 2562 , 16:04 น. , อ่าน 13  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม