จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประชาชนผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์..// ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเก่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก ผ้าพันคอ และบัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน สำหรับประชาชนผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ระหว่างวันที่ 15 - 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา รวมทั้ง อบรมแนะนำโครงการจิตอาสาฯ แก่ผู้มารับมอบสิ่งของพระราชทาน รวมถึงแนะนำการทำ CPR และวิธีช่วยเหลือชีวิตแบบต่างๆ การบริการทางการแพทย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และโรงครัวพระราชทาน นอกจากนี้ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้ร่วมพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดกวาดและเก็บขยะบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังเก่า) เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ทั้งนี้ ประชาชนผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ระหว่างวันที่ 15 - 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เฉพาะผู้ที่มีชื่อในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 421 คน
 
25 กรกฎาคม 2562 , 16:20 น. , อ่าน 16  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด