ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จัดโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  
    ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จัดกิจกรรมพลิกฟื้นคืนผืนป่าอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพลิกฟื้นคืนผืนป่า อนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บ้านขุนตื่น ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดอยแบแล, นายอำเภออมก๋อย และ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่พร้อมทั้งราษฎร บ้านขุนตื่น, บ้านพะอัน ตำบลสบโขง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ด้านนายวิทยา เติมต้น หัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดอยแบแล กล่าวว่า กิจกรรมพลิกฟื้นคืนผืนป่าอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งนี้ จัดเป็นปีที่ 2 เพื่อฟื้นฟูป่า ที่ได้คืนจากราษฎรที่ทำไร่ ตลอดจนต่อยอดการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำแบบนาขั้นบันได เพิ่มพื้นที่ป่า ลดการทำไร่หมุนเวียน
ทั้งนี้ ปัจจุบันราษฎรบ้านพะอัน และบ้านขุนตื่น ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย ได้มอบพื้นที่ไร่หมุนเวียนคืนผืนป่า รวมจำนวน 179 ไร่ จัดสรรพื้นที่ทำนาขั้นบันได จำนวน 32 ไร่ ตลอดจนร่วมกับหัวหน้าส่วนปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่า จำนวน 150 ไร่ ตามศาสตร์พระราชา พร้อมปลูกป่ากันแนวรอบ ๆ จำนวน 29 ไร่ และปลูกไม้ผล/ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ จำนวน 510 ต้น เพื่อนำมาดำเนินการฟื้นฟูป่า รวมทั้งอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามศาสตร์พระราชา ทำให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี มีคุณค่า เป็นประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
25 กรกฎาคม 2562 , 17:57 น. , อ่าน 16  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย