อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เผยระยะนี้ภาคเหนือยังมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง..//

  
    ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เผยภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนอง แต่ยังอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ..// นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2562 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบน ทำให้ภาคเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ สำหรับ ภาคเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝน/ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และน่าน อย่างไรก็ตาม ระยะนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชเพิ่มเติมตามความเหมาะสม นอกจากนี้ควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนน้อย ส่วนเกษตรกรที่ปลูกลิ้นจี่ควรระวังและป้องกันการระบาด ของศัตรูพืช เช่น หนอนเจาะกิ่งและมวนลำไย เป็นต้น
 
26 กรกฎาคม 2562 , 10:43 น. , อ่าน 38  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด