จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาและประชาชนทั่วไป ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาและประชาชนทั่วไป กว่า 500 คน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาตะเพียน จำนวน 250,000 ตัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ลงสู่ลำน้ำปิง ที่ บริเวณศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำแม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในลำน้ำปิง ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลาตะเพียน ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 เชียงใหม่ จำนวน 200,000 ตัว และจากคณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 50,000 ตัว
 
26 กรกฎาคม 2562 , 10:46 น. , อ่าน 44  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย