ลำไยเชียงใหม่ เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วร้อยละ 26..//

  
    ราคาลำไยเชียงใหม่ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ราคาลำไยสดช่อทรงตัวต่อเนื่อง ขณะที่ราคาลำไยรูดร่วงปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ขณะเดียวกันเกษตรกรผู้ปลูกลำไยบางส่วนประสบปัญหาลำไยแตกเน่าเนื่องจากสภาพอากาศแล้ว..// นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดและราคาลำไย ปีการผลิต 2562 ณ จุดรับซื้อและคัดขนาดลำไย หรือจุดร่อน ที่อำเภอดอยหล่อ และอำเภอหางดง ขณะนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วประมาณ ร้อยละ 26 ของผลผลิตทั้งหมด โดยราคาลำไยสดช่อ เกรด AA+A ราคา 35-40 บาท ต่อกิโลกรัม เกรด A+B ราคา 30-32 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนลำไยรูดร่วง เกรด AA ราคา 30-31 บาทต่อกิโลกรัม เกรด A ราคา 20 บาท ต่อกิโลกรัม เกรด B ราคา 11-12 บาทต่อกิโลกรัม และเกรด C ราคา 1 บาท ต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ ราคาลำไยสดช่อ ยังทรงตัวต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน โดยราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิต ส่วนราคาลำไยรูดร่วง ปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1-3 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณน้อย ประกอบกับผู้ประกอบการในพื้นที่เปิดจุดรับซื้อ หรือจุดร่อน เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคา ซึ่งเป็นไปตามกลไกของตลาด ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพอากาศในขณะนี้บางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตก ส่งผลให้สวนของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยบางส่วนประสบปัญหาลำไยแตกเน่าหรือลำไยยิ้มแล้ว
 
26 กรกฎาคม 2562 , 12:13 น. , อ่าน 97  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด