ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เน้นย้ำหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน

  
    ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจเข้มกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร เพื่อความปลอดภัย หลังเกิดเหตุ Power bank ลุกไหม้ในกระเป๋าของผู้โดยสาร เน้นย้ำหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน
เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์แบตเตอรี่แบบพกพา หรือ Power bank เกิดลุกไหม้ในกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารชาวต่างชาติ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 บริเวณชานชาลา หน้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ จากการตรวจสอบพบว่า แบตเตอรี่แบบพกพาดังกล่าว มีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวที่ใช้สำหรับอัดประจุพลังงานไฟฟ้า และคาดว่าจะทำปฏิกิริยากับของเหลว ซึ่งเป็นเครื่องสำอาง หรือน้ำดื่มในกระเป๋าของผู้โดยสาร จึงทำให้เกิดการลุกไหม้
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอความร่วมมือผู้โดยสารห้ามนำอุปกรณ์ที่มีขนาดของแบตเตอรี่ลิเธียมเกินกว่าที่กำหนดนำขึ้นอากาศยาน โดยแบ่งออกเป็น ประเภทแบตเตอรี่สำรอง (Spare) เช่น Power Bank ได้มีการกำหนดค่าความจุไฟฟ้า ดังนี้ ค่าความจุไฟฟ้า 100Wh หรือ 20,000mAH หรือปริมาณลิเธียมไม่เกิน 2 กรัม อนุญาตให้นำติดตัวขึ้นอากาศยานได้, ค่าความจุไฟฟ้า 100 – 160Wh หรือ 20,000 – 32,000mAH หรือปริมาณลิเธียมไม่เกิน 2 – 8 กรัม นำติดตัวขึ้นอากาศยานได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากสายการบิน, ค่าความจุไฟฟ้ามากกว่า 160Wh หรือ 32,000mAH หรือปริมาณลิเธียมมากกว่า 8 กรัม ไม่อนุญาตให้นำขึ้นอากาศยานทุกกรณี และประเภทแบตเตอรี่ที่อยู่ในอุปกรณ์ (Portable Electronic Device : PED) เช่น แบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ Laptop Hoverboard และ Airwheel ได้กำหนดค่าความจุกำลังไฟฟ้า ดังนี้ ความจุไฟฟ้าไม่เกิน 100Wh หรือ 20,000mAH หรือปริมาณลิเธียมไม่เกิน 2 กรัม สามารถนำขึ้นอากาศยานได้ทั้งในสัมภาระติดตัวและสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง, ความจุไฟฟ้าไม่เกิน 100 – 160Wh หรือ 20,000 – 32,000mAH หรือปริมาณลิเธียมระหว่าง 2 – 8 กรัม สามารถนำขึ้นอากาศยานได้ ทั้งในสัมภาระติดตัวและสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ต้องได้รับอนุญาตจากสายการบิน, ค่ากำลังไฟฟ้ามากกว่า 160Wh หรือ 32,000mAH หรือปริมาณลิเธียมมากกว่า 8 กรัม ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบิน ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่ระบุพลังงานไฟฟ้า หรือขนาดบรรจุของลิเธียม หรือระบุไม่ชัดเจน จะไม่อนุญาตให้พาไปกับอากาศยานโดยเด็ดขาด ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เข้มงวดในเรื่องดังกล่าว ก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้โดยสารและอากาศยาน
 
26 กรกฎาคม 2562 , 14:49 น. , อ่าน 16  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย