เลขา กกต.ตรวจติดตามความคืบหน้าการสรรหา กกต.จังหวัดเชียงใหม่

  
    
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจติดตามความคืบหน้าการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ ระบุ จะสามารถสรรหา กกต.จังหวัดทั้ง 62 จังหวัดได้ภายในเดือนเมษายนนี้
นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางมาติดตามการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้สมัครถึง 66 คน ตลอดระยะที่เปิดรับสมัครและมีบางส่วนที่คณะอนุกรรมการสรรหาได้ทาบทาม
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวนมาก ขณะที่มีอนุกรรมการสรรหา 13 คน เชื่อว่าการพิจารณาของอนุกรรมการสรรหาจะได้รายชื่อของ 15 คนที่มีคุณภาพ มีความเป็นกลาง ส่งให้ กกต.กลางพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ กกต.จังหวัด 5 คน ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรรหา กกต.จังหวัดทั้งหมด 62 จังหวัดได้ภายในเดือนเมษายน ปีนี้
ขณะที่หลายคนเป็นห่วงเรื่องฐานอำนาจเก่าของนักการเมืองบางกลุ่มที่อาจส่งคนเข้าสู่กระบวนการสรรหา กกต.จังหวัด นั้น เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่า ระเบียบใหม่ได้กำหนดสัดส่วนของอนุกรรมการสรรหาให้มากขึ้น ไม่มีการบล็อคโหวต โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเป็นกลาง และการอุทิศเวลา ทั้งนี้มีกระบวนการตรวจสอบประวัติผู้สมัคร 2 ทางคือเปิดให้ประชาชนได้แจ้งข้อมูลประวัติผู้สมัคร โดย กกต.กลางจะแจ้งรายชื่อผ่านเวปไซต์ ประกอบกับให้ผู้สมัครได้แสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้ กกต.กลางพิจารณา ทั้งนี้มีหลายฝ่ายแสดงความห่วงใยว่าอนุกรรมการจะให้ความสำคัญกับผู้ที่ได้รับการทาบทามมากกว่านั้นขอยืนยันว่าอนุกรรมการมีความเป็นกลางและจะสรรหาผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง กกต. ที่สุด ส่ง กกต.กลางพิจารณาเท่านั้น
 
23 กุมภาพันธ์ 2550 , 17:37 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่