นักท่องเที่ยวเดินทางมาดอยอินทนนท์กันอย่างคึกคักช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง..//

  
    บรรยากาศการท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์คึกคักในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนระยะนี้ภาคเหนือจะมีฝนตกเพิ่มขึ้น..//
บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงคึกคักแม้จะเป็นช่วง Green Season ซึ่งนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางไปสัมผัสกับอากาศที่เย็นสบาย และชมวิวทิวทัศน์ที่เขียวขจี บนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสุดบนยอดดอยที่ 9 องศาเซลเซียส ส่วนที่กิ่วแม่ปาน อุณหภูมิต่ำสุดที่ 12 องศาเซลเซียส
ขณะที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2562 ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2562 จะมีการกระจายของฝน เพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณยังไม่เพียงพอกับความต้องการของพืช เกษตรกรที่มี แหล่งน้ำสำรองควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชตามความเหมาะสม รวมทั้งควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางการเกษตรในช่วงที่มีฝนน้อย
 
27 กรกฎาคม 2562 , 14:11 น. , อ่าน 40  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด