จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ” ..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ” และกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ..// ที่ถนนราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนภาคส่วนต่างๆ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน สำหรับโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการที่แต่ละจังหวัดคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติสาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือ เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด จังหวัดละ 1 เส้นทาง เพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนน บาทวิถี ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย รวมทั้งปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับให้ร่มรื่น สวยงามตลอดสองข้างทาง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกและกำหนดให้ถนนราชพฤกษ์เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปสู่แหล่งท่องเที่ยว อาทิ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วัดพระธาตุดอยคำ ตลอดจนเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการที่สำคัญอีกหลายแห่ง
 
28 กรกฎาคม 2562 , 13:05 น. , อ่าน 68  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด