เชียงใหม่ เปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พลิกฟื้นพื้นที่ว่างใจกลางเมืองให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว..// ที่บริเวณสวนสาธารณะเจริญประเทศ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนภาคส่วนต่างๆ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมเปิดโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง พืชสวนสมุนไพร และเติมสีในภาพวาดบนกำแพงรั้ว รวมทั้งเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีพิธีศาสนสัมพันธ์ 5 ศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล การแสดงดนตรีของวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ชมรมรักษ์เพลงรักเพื่อน การแสดงดนตรีวงโยธวาทิตจากโรงเรียน พระหฤทัย และการแสดง วง Orchestra จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนเรยีนาเซลีวิทยาลัย อีกด้วย สำหรับ สวนสาธารณะเจริญประเทศ เกิดจากความร่วมมือของกรมธนารักษ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุด้านหลังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ให้เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการพลิกฟื้นพื้นที่ว่างใจกลางเมืองให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว และเป็นพื้นที่สันทนาการสำหรับประชาชนชาวเชียงใหม่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
 
28 กรกฎาคม 2562 , 17:24 น. , อ่าน 20  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด