คาดการณ์ลำไยปีนี้มี 7 แสนตัน ล่าสุดกระทรวงเกษตรเตรียมส่งเสริมผลิตลำไยนอกฤดูกาล

  
    
ปีนี้คาดการณ์จะมีลำไย 7 แสนตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา ล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางกลยุทธ์ผลิตลำไยนอกฤดูกาล
เกษตรกรผู้ปลูกลำไย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมสัมมนายุทธศาสตร์การผลิตลำไยไม่ให้มีปัญหาการตลาด ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักวิชาการและเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการผลิตลำไยคุณภาพ ร่วมให้ความรู้เพื่อให้เกษตรกรเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการจัดการลำไยปี 2550
นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า จากการคาดการณ์ปีนี้ ผลผลิตลำไยจะออกมามากกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีลำไยมากถึง 7 แสนตัน จึงต้องวางแผนการผลิตลำไยนอกฤดูกาลให้แก่เกษตรกร เพื่อไม่ให้มีปัญหาด้านตลาด
ในการสัมมนาดังกล่าวมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้เรื่องประสบการณ์การผลิตลำไยนอกฤดูกาลและปัจจัยที่ทำให้การผลิตลำไยนอกฤดูประสบผลสำเร็จจากนักวิชาการและเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จมาแล้ว
 
23 กุมภาพันธ์ 2550 , 17:38 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่