สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันนัดพลแรงงานย่อยที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

  
     งานวันนัดพบแรงงานย่อยและโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้มีผู้สนใจหางานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย และโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ณ บริเวณลานจอดรถด้านทิศเหนือศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีการรับสมัครงานสำหรับผู้สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ว่างงานหรือประสงค์จะหางานทำ โดยมีนายจ้างและสถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานหลายราย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งแนวทางการประกอบอาชีพและการสร้างงานด้วยตนเอง
การจัดงานครั้งนี้ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้ว่างงานหรือต้องการหางานทำ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสมัครงานและรับชมการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระจำนวนมาก
 
24 กุมภาพันธ์ 2550 , 14:02 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่