เปิดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมย้ำการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอยู่ที่ความตั้งใจจริงของเจ้าหน้าที่ภายใต้ความร่วมมือจากประชาชน
นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมงานจำนวนมาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ในการป้องกันไฟป่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องกระทำด้วยใจรัก และต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากไฟป่านั้นเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นจากมนุษย์ ซึ่งทุกฝ่ายต้องมีความเข้าใจและป้องกันปัญหาร่วมกัน
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแฟนซีขบวนพาเหรด ประกวดภาพวาด และคำขวัญ รวมทั้งชมนิทรรศการผลงานของนักเรียน เนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
 
24 กุมภาพันธ์ 2550 , 14:03 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่