รัฐบาลอนุมัติงบประมาณหมื่นล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

  
    
รัฐบาลอนุมัติงบประมาณหมื่นล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดย 5 พันล้านบาทสนับสนุนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข และอีก 5 พันล้านบาทสนับสนุนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
นายบัญญัติ จันทร์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณหมื่นล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยงบประมาณ 5 พันล้านบาทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ให้มีการพัฒนาตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง และอีก 5 พันล้านบาทเพื่อสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านเดิมภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้หมู่บ้านที่ประสบผลสำเร็จมีความเข้มแข็งในการดำเนินการพัฒนา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่า สำหรับงบอยู่ดีมีสุขจะเริ่มเข้าสู่พื้นที่ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนี้ ทั้งนี้จะคำนวณจากจำนวนประชากร และภาษีที่จัดเก็บ ส่วนงบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จะมีการประชุมพิจารณาในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เพื่อหาบรรทัดฐานในการจัดสรรปันส่วนให้หมู่บ้านและชุมชน
 
25 กุมภาพันธ์ 2550 , 15:11 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่