ประธานศาลปกครองสูงสุดประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลปกครองเชียงใหม่ ทดแทนที่เก่าที่คับแคบ

  
    
ศาสตราจารย์ ดร.อักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานประกอบพีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ศาลปกครองเชียงใหม่เป็นศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งปัจจุบันมีเขตอำนาจตลอดท้องที่ภาคเหนือตอนบนรวม 9 จังหวัดได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา แพร่และอุตรดิตถ์ เปิดทำการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2544 นับเป็นศาลปกครองในภูมิภาคที่เปิดทำการศาลแรก มีที่ทำการชั่วคราวอยู่เลขที่ 22 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยเป็นอาคารเช่าจากบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ต่อมาพบว่าพื้นที่ใช้สอยทั้งในและนอกตัวอาคารและพื้นที่จอดรถคับแคบ ไม่เหมาะกับปริมาณและคุณภาพของงานและไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองถาวร โดยบริเวณก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลถาวรมีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างเป็นอาคารสามชั้น พื้นที่ใช้สอย 10,652 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องพิจารณาคดี จำนวน 4 ห้อง ห้องไต่สวนจำนวน 4 ห้อง ห้องทำงานตุลาการ ห้องประชุม ห้องแถลงข่าว ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดและส่วนพื้นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่
การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่แห่งนี้ผ่านการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดพงษ์เจริญค้าไม้ 1991 ในวงเงินหนึ่งร้อยแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าจะเป็นสถานที่ปฏิบัติงานอำนวยความยุติธรรมในคดีปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน
 
25 กุมภาพันธ์ 2550 , 15:11 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่