กิจกรรมเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงปีที่ 77

  
    
ชมรมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์เชียงใหม-ลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงปีที่ 77
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน นำสมาชิกชมรมประกอบพิธีถวายภัตราหารเพล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับในวงการวิทยุ,โทรทัศน์และสื่อมวลชนเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่วัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับปีนี้ชมรมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูนได้จัดงานเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงครบรอบปี ที่ 77 ที่บริเวณลานจอดรดด้านหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดยปีนี้ได้จัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ ในช่วงค่ำโดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างสื่อมวลชน คนในวงการวิทยุ โทรทัศน์และสื่อมวลชน มีการแสดงจากศิลปินพื้นบ้านล้านนาที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดง ขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ได้ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน
 
26 กุมภาพันธ์ 2550 , 17:08 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่