ตำรวจภูธรภาค 5 ชี้แจงนโยบายการป้องกันปราบปรามในห้วงวันสำคัญในวันมาฆบูชา

  
     พันตำรวจเอกประหยัชว์ บุญศรี โฆษกตำรวจภูธรภาค 5 แจ้งว่า ด้วยพลตำรวจโทรกิตติธัช เรือนทิพย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้ให้นโยบายเพิ่มมาตรการป้องกันปราบปรามในห้วงวันสำคัญในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2550 ซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรการคือ
มาตรการด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ให้กวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด และมีการเสริมกำลังสายตรวจโดยใช้หน่วยปฏิบัติการพิเศษของภูธรจังหวัดละภาค 5 สนับสนุน กวดขันสถานบริการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบสังคมและดำเนินกิจการอยู่ในกรอบของศีลธรรม รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีผู้ไปท่องเที่ยวจำนวนมาก
มาตรการด้านการป้องกันเหตุร้าย โดยประสานด้านการข่าวกับหน่วยสันติบาล หน่วยข่าวทหารและพลเรือนอย่างใกล้ชิด เข้มงวดกวดขันการฉวยโอกาสของผู้ไม่หวังดีที่จะมาก่อความไม่สงบ โดยเฉพาะสถานที่สำคัญ และในวันมาฆบูชาคือวันที่ 3 มีนาคม จะส่งตำรวจเข้าไปตรวจตราและประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของทางวัด เพิ่มการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในจัดสำคัญล่อแหลม ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเหตุสิ่งผิดปกติเช่นบุคคล หรือวัตถุต้องสงสัย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที และได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าของสถานที่ที่อาจเป็นเป้าหมายให้เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย และประสานชุดเก็บกู้ระเบิดเตรียมพร้อมออกตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยได้ทันที
มาตรการด้านการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เพียงพอให้บริการประชาชน ทั้งในและนอกสถานีตำรวจ จัดกำลังอำนวยความสะดวกตามทางร่วมทางแยกและจุดที่น่าจะเกิดอันตราย พร้อมมีการตรวจสอบและแก้ปัญหาการจราจรในจุดที่เกิดปัญหาอย่างรวดเร็ว
และมาตรการสุดท้ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะเพิ่มมาตรการในการลดอุบัติเหตุ โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งคัดและการจัดจุดที่พักรถสำหรับบริการประชาชน
 
27 กุมภาพันธ์ 2550 , 10:46 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่