ประชาชนไม่เห็นด้วยที่สามีภรรยาจะลงสมัคร สว.พร้อมกัน

  
    
ประชาชนภาคเหนือตอนบนไม่เห็นด้วยกรณีมีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาแล้วสามีหรือภรรยาจะไปสมัครในสภาอื่นด้วย ในเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างรัฐธรรมนูญส่วนของภาคเหนือตอนบน
นายวีนัส ม่านมุงศิลป์ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนภาคเหนือตอนบนต่อการร่างรัฐธรรมนูญ ประชาชนภาคเหนือตอนบนได้เสนอในกรอบของสถาบันการเมือง โดยประชาชนไม่เห็นด้วยกรณีที่ระบุว่าผู้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งระบุไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2540 และกรณีสมาชิกวุฒสภานั้นประชาชนเห็นว่าเมื่อมีผู้ไปสมัครสมาชิกวุฒิสภาแล้ว สามีหรือภรรยาของผู้สมัคร ไม่ควรลงสมัครในสภาอื่นทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ เหมือนในสมัยที่ผ่านมาที่พบว่ามีสามีภรรยาดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายคู่ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสทางการเมือง
 
27 กุมภาพันธ์ 2550 , 16:14 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่