รมต.มหาดไทยเปิดงาน “OTOP Grand Sale Civilized Lanna อารยธรมล้านนาแห่งภูมิปัญญาไทย” ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    งาน“OTOP Grand Sale Civilized Lanna อารยธรมล้านนาแห่งภูมิปัญญาไทย” ที่จังหวัดเชียงใหม่นำสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรระดับ 3-5 ดาวมาจัดแสดงและจำหน่ายราคาประหยัด
พลอากาศเอกคงศักดิ์ วันทนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “OTOP Grand Sale Civilized Lanna อารยธรมล้านนาแห่งภูมิปัญญาไทย” ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ร่วมกันจัดขึ้นโดยนำสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรระดับ 3-5 ดาว จากภาคเหนือและทั่วประเทศมาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาประหยัดกว่า 400 บู๊ท ประกอบกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจในงานทุกวัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า(งานแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไข) การนำสินค้าจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นมายกระดับ เป็นการแก้ปัญหารายได้ที่ดีและมีโอกาสผลักดันสินค้าดังกล่าวสู่ระดับสากล อันจะส่งผลต่อการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง
งาน “OTOP Grand Sale Civilized Lanna อารยธรมล้านนาแห่งภูมิปัญญาไทย” จัดไปจนถึงวันที่ 18 กันยายน 2548 ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกิจกรรมตลอดการจัดงานที่น่าสนใจอาทิ อารยธรรมล้านนา ควรค่าแก่ครัวโลก,เปิดโลกอารยธรรม OTOP ล้านนา ตระการตาภูษาไทย ,อารยธรรมล้านนาตามภูมิปัญญาถิ่นเกิด ,อารยธรรมสลักไม้ลือเลื่องระบือไกล ,อารยธรรมล้ำหน้าแห่งปัญญางานดีไซน์ ,อารยธรรมเครื่องปั้นสรรค์จากสินแผ่นดินไทย และอารยธรรมแห่งคีตะลีลาศิลป์วิจิตรแห่งอุษาอาคเนย์มีสินค้ากว่า 3 พันชนิด ทั้งประเภทของใช้ ของที่ระลึก สินค้าหัตถกรรม เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ไม้แกะสลัก สมุนไพรและสปา พร้อมการแสดง การเสวนาวิชาการ ในงานมีกิจกรรมชั่วโมงทองจับสลากซื้อสินค้าสุดยอด OTOP ราคาชิ้นละ 1 บาท และจับฉลากชิงรางวัลตั๋วเครื่องบิน ทุกวัน ตั้งเป้ามีรายได้จากการจัดงานไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
 
, อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ - ธนวรรณ 13 กันยายน 2548