รับฟังความคิดเห็นประชาชนภาคเหนือตอนบนครั้งสุดท้ายในการร่างรัฐธรรมนูญ

  
    
คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือ รับฟังความคิดเห็นประชาชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสรุปข้อเสนอร่วมกับภาคเหนือตอนล่างเสนอคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเป็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือ จัดสัมมนาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนของของประชาชน กรอบสถาบันการเมืองและกรอบขององค์กรอิสระ
นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือกล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ได้เสนอความก้าวหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยเวทีครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในการรับฟังความคิดเห็นและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภาคเหนือตอนบนและในวันพรุ่งนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนภาคเหนือตอนล่าง ที่จังหวัดพิษณุโลก หลังจากนั้นจะสรุปรวบรวมเสนอคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
หลังจากยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จประมาณปลายเดือนเมษายน จะนำร่างรัฐธรรมนูญชี้แจงต่อประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็จะนำไปประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชนเพื่อลงประชามติ ซึ่งนับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่เปิดให้มีการลงประชามติรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก
 
27 กุมภาพันธ์ 2550 , 16:15 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่