ประชาชนเสนอให้มีองค์กรอิสระตรวจสอบการทำงานท้องถิ่นและเพิ่มอำนาจให้องค์กรอิสระ

  
    
ประชาชนภาคเหนือตอนบนเสนอให้มีองค์กรอิสระตรวจสอบการบริหารท้องถิ่น และขอให้เพิ่มอำนาจให้องค์กรอิสระ ในเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างรัฐธรรมนูญ
นายวีระยุทธ สุขวัฑฒโก รองประธานกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือ เปิดเผยว่า ในเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภาคเหนือตอนบนต่อการร่างรัฐธรรมนูญนั้น ประชาชนได้เสนอในส่วนของกรอบองค์กรอิสระอย่างน่าสนใจ โดยเสนอว่าน่าจะมีองค์กรอิสระตรวจสอบการบริหารท้องถิ่น ทั้งเรื่องทำงาน การเมือง เพื่อการทำงานที่โปร่งใสอย่างแท้จริง
ประชาชนภาคเหนือตอนบนยังเสนอว่าน่าจะมีการเพิ่มอำนาจให้องค์กรอิสระให้สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้ ทั้งนี้องค์กรต้องมีความเป็นอิสระจริง และน่าจะมีองค์กรอิสระประจำภาคและประจำจังหวัดและมีศาลเฉพาะกิจ และควรมีองค์กรที่สามารถตรวจสอบองค์กรอิสระได้อีกชั้นหนึ่ง
 
27 กุมภาพันธ์ 2550 , 16:17 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่