จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานวันมาฆบูชา

  
    จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานวันมาฆบูชาพร้อมกับส่วนกลางและภูมิภาคอื่นทั่วประเทศ ที่วัดพระสงห์วรมหาวิหารตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
นายจำลอง กิติศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เนื่องจากวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งจะได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่ 3 มีนาคม 2550 ซึ่งรัฐบาลถือเป็นภารกิจสำคัญในการส่งเสริมพุทธศาสนา โดยได้มอบให้จังหวัด ต่าง ๆ จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2550
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการทุกแห่งร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการประกาศตนเป็นพุทธมามกะและขบวนธรรมยาตรา เคลื่อนจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหารซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธี โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมพิธีมากกว่า 3,000 คน
การจัดงานครั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมกันทั่วประเทศจาก 4 ภูมิภาคคือ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา สงขลา และเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 17.00 – 18.00 น. โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในส่วนกลาง และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในส่วนภูมิภาค มีการกล่าวนำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
28 กุมภาพันธ์ 2550 , 12:20 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่