ออกแบบชุดภาชนะสปาเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

  
    
ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือแนะแนวผู้ประกอบการเพื่อออกแบบชุดภาชนะสปา เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ต้องการของตลาด
ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อและกติกาเรื่อง แนวทางการประกวดออกแบบชุดภาชนะสปา หัวข้อ Contemporary Spa ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้แก่ผู้สนใจและผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพราะสินค้าและบริการสปาในปัจจุบันนี้นับเป็นสินค้าส่งออกที่โดดเด่นและมีศักยภาพ โดยจะเห็นได้จากข้อมูลการส่งออกที่มีแนวโน้มดีขึ้นโดยลำดับ เพื่อชี้แจงกติกาการประกวดออกแบบชุดภาชนะสปา Spaware Design Award 2007 ภายใต้หัวข้อสปาร่วมสมัย
นางสาวจิราภรณ์ ตุลยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือกล่าวว่า ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ โดยจะต้องมีแนวคิดใหม่เพื่อนำไปพัฒนาและสร้างศักยภาพช่วยเพิ่มมูลค่า เสริมสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดให้สินค้าสปาไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดภาชนะสปานั้นตัวเลขส่งออกรวมกับเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก ปัจจุบันมีการส่งออกกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ส่งออกไปทั้งในประเทศกลุ่มยุโรปและเอเชียและแนวโน้มตลาดดีขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน
 
28 กุมภาพันธ์ 2550 , 14:44 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่