โครงการบอกรักพ่อ “ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู”

  
    
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ จัดทำโครงการบอกรักพ่อ “ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู” ส่งเสริมประชาชนดำเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงสนองพระราชดำริ
นางกฤษณา กฤษณวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเอง สนองกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการ “ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู” ได้จุดประกายจากความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ประชาชนทั่วไปและข้าราชการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อให้ดำเนินชีวิตแบบสมดุล ไม่ใช้จ่ายเกินรายได้ที่ตนเองได้รับ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ได้จัดทำสมุดบัญชีบอกรักพ่อด้วยโครงการ “ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู” และร่วมลงนามในบัตรถวายพระพร เพื่อดำเนินการคัดเลือกฉบับที่มีความประทับใจรวบรวมใส่อัลบั้มเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะเก็บไว้ในพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่เพื่อร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550 ของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีบอกรักพ่อ ด้วยโครงการ “ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู” ได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
28 กุมภาพันธ์ 2550 , 14:47 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่