พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

  
    
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างอเนกอนันต์ต่อผืนแผ่นดินล้านนา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี 2550 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์กาวิละ ภายในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดยมีคุณหญิงเจ้าระวิพันธุ์ สุจริตกุล และเจ้านายฝ่ายเหนือ พร้อมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธี ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผืนแผ่นดินล้านนาอย่างอเนกอนันต์
พระเจ้ากาวิละ มีพระนามเต็มว่า “พระบรมราชานราธิบดีศรีสุริยวงศ์ องค์อินทสุรศักดิ์สมญามหาขัติยราชชาติราชาไชยสวรรค์ เจ้าขันฑเสมาพระนครเชียงใหม่ ราชธานีศรีสวัสดิ์ ฑีฆายุสมอุดม” เป็นต้นตระกูล ณ เชียงใหม่ เป็นยอดวีรบุรุษไทย ขับไล่กองทัพพม่าที่ยึดครองเมืองเชียงใหม่ออกไปจากเขตแดนไทย เมื่อปี พ.ศ.2317 แล้วขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 1 มีหัวเมืองขึ้น 57 เมือง ผู้ก่อตั้งโรงเรียนได้อัญเชิญพระนามของพระองค์มาเป็นชื่อโรงเรียน ต่อมาเมื่อปี 2538 ได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละแห่งที่ 2 ในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้สักการบูชา
 
3 มีนาคม 2550 , 14:38 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่