วันมาฆบูชาที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
ที่จังหวัดเชียงใหม่ประชาชนทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาจำนวนมาก ขณะมีกำหนดประกอบพิธีเวียนเทียนตามหัววัดต่าง ๆ
วันมาฆบูชาที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น ประชาชนต่างไปตักบาตรบำเพ็ญกุศลตามวัดต่าง ๆ โดยพร้อมเพรียงกัน ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำนักศึกษา และประชาชนประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2550 ณ ถนนวัฒนธรรม ทางเดินขึ้นวัดฝายหิน ส่วนภาคค่ำเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป จะมีการแสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียนและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขณะที่ช่วงค่ำนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำประชาชนประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2550 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ส่วนที่พุทธสถานเชียงใหม่ได้จัดพิธีคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์ เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวันมาฆบูชา มีการปล่อยปลาลงแม่น้ำปิงท่ามกลางศรัทธาสาธุชนร่วมพิธีจำนวนมาก
ที่บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมบ้านพันหลัง ตำบลสันราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้ไปถือศีลภาวนา ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา โอกาสนี้ได้มีการประกอบพิธีฐาปนาพระหทัยพระภาวนาปารคู สัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 2.50 เมตร องค์พระเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปิดทองคำเปลว ส่วนจีวรประดับด้วยพลอยจำนวน 3 แสนเม็ด โดยพระหทัยนั้นสร้างขึ้นจากทองคำประดับเพชรพลอยและทองคำขาว มีจารึกโอวาทปาฏิโมกข์ 3 ข้อ ซึ่งถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นองค์ประธานใหญ่ประดิษฐานที่สำนักปฏิบัติธรรมบ้านพันหลังเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ เผยแผ่ จรรโลงพุทธศาสนาสืบไป
 
3 มีนาคม 2550 , 15:15 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่