ความชื้นในอากาศต่ำภาคเหนือตอนบนยังทำฝนหลวงไม่ได้

  
    
ความชื้นในอากาศต่ำภาคเหนือตอนบนยังทำฝนหลวงไม่ได้ ขณะที่หลายจังหวัดในภาคเหนือตอนบนแห้งแล้งหนักร้องขอฝนหลวงแล้ว
นายสมชัย เรืองสิทธินฤภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบนเปิดเผยว่าขณะนี้ภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ฤดูแล้ง หลายจังหวัดได้ร้องขอฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่แล้งซ้ำซาก เช่น จังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก ลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่บางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องการฝนหลวงไปช่วยแก้ปัญหาไฟป่า ขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน มีเครื่องบิน BT 607 ของกองทัพอากาศ 1 ลำ น้ำหนักบรรทุก 2 ตัน สำหรับปฏิบัติการฝนหลวง แต่เนื่องจากช่วงเช้าที่ผ่านมาความชื้นในอากาศต่ำมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งทำให้เมฆก่อตัวได้ยาก จึงยังไม่สามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้ ต้องรอให้ความชื้นสูงกว่านี้
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน ยังกล่าวด้วยว่าสำหรับพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่นั้นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงคือพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยเฉพาะอำเภอฮอด ดอยเต่า อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่เก็บกักในเขื่อนปีนี้มีมากกว่าปีที่ผ่านมา จึงไม่น่าห่วงในพื้นที่เขตชลประทาน กรณีที่ประชาชนต้องการฝนหลวงสามารถแจ้งได้ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นเพื่อจะได้ประสานกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงที โดยจะมีเครื่องบินประจำการ 3 เครื่องถึงวันที่ 15 มีนาคมนี้ หลังจากนั้นเครื่องบินลำหนึ่งจะไปประจำการที่นครราชสีมา
 
5 มีนาคม 2550 , 18:19 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่