ฝนตกติดต่อกันหลายวันส่งผลให้สะพาน 2 แห่งที่อำเภอแม่แจ่ม และถนนเส้นทางเชียงใหม่- แม่สะเรียงเสียหายหลายจุด ประชาชนไม่สามารถสัญจรไป-มาได้

  
     จากภาวะฝนตกติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ส่งผลให้สะพานฮอด-แม่แจ่ม และสะพานแม่ตึก-แม่ระมาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ขาดทั้งสองแห่ง ประชาชนสัญจรไปมาไม่ได้ ขณะเดียวกันถนนอินทนนท์ ทางตัดเข้าอำเภอแม่แจ่มทางขาดเป็นระยะทางยาวส่งผลให้สัญจรไม่ได้เช่นกัน นายสุชาติ นภวรรณ นายอำเภอแม่แจ่ม ได้เข้าพื้นที่และประสานกรมทางหลวงนำสะพานแบรี่ไปติดตั้งที่สะพานแม่ตึก-แม่ระมานเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนเป็นการเบื้องต้น ส่วนจุดสะพานฮอด-แม่แจ่มนั้นได้นำสะพานไม้ไปติดตั้งชั่วคราวเพื่อให้รถเล็กและผู้คนเดินผ่านได้ก่อน และจะนำสะพานแบรี่ไปติดตั้งให้ภายหลัง ขณะเดียวกันที่อำเภอฮอดสถานการณ์ยังคงไม่ปกติ โดยเฉพาะเส้นทางเชียงใหม่-แม่สะเรียงน้ำได้ท่วมผิวจราจร 5 จุด เป็นระยะทางยาว ส่งผลให้ไม่สามารถสัญจรไป-มาได้ ขณะนี้น้ำได้เริ่มลดลงบางจุดเริ่มผ่านได้แล้ว สำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เชียงใหม่ในครั้งนี้เป็นบางพื้นที่ใน 7 อำเภอ ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นได้ ต้องรอให้น้ำลดก่อน เบื้องต้นหน่วยงานราชการได้ออกแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ว
 
, อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่