วางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลจิตอาสาแห่งแรกของประเทศที่บ้านวัดจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

  
    
โรงพยาบาลจิตอาสาแห่งแรกของประเทศที่บ้านวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดให้บริการได้ปลายปีนี้
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโรงพยาบาลวัดจันทร์ ขนาด 10 เตียง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้เนื้อที่ 60 ไร่ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2550 เมื่อเปิดทำการจะสามารถเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนกว่าหมื่นคนจาก 21 หมู่บ้าน ในตำบลวัดจันทร์ ตำบลแจ่มหลวง และตำบลแม่แดด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ มูเซอ และม้ง ที่มีฐานะยากจน ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ภูเขาสูงทุรกันดารห่างไกลจากโรงพยาบาลแม่แจ่ม 98 กิโลเมตรและห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 125 กิโลเมตรต้องใช้เวลาเดินทางกว่า 5 ชั่วโมง
สำหรับโรงพยาบาลวัดจันทร์นี้ กระทรวงสาธารณสุขจะให้เป็นโรงพยาบาลจิตอาสาเป็นแห่งแรกของประเทศ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน โดยมูลนิธิเทียมโชคพัฒนาสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจำนวน 15 ล้านบาท สมทบเงินงบประมาณภาครัฐ 20 ล้านบาท และมูลนิธิท้าวมหาพรหมร่วมสมทบเงิน 5 ล้านบาทสำหรับจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยจะแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน ส่วนที่สร้างอาคารบริการ 40 ไร่ และอีก 20 ไร่ จะใช้ในการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ ตามโครงการ คลังสมุนไพร รวบรวมสมุนไพรทั่วภาคเหนือให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และนำมาใช้ในกิจกรรมแพทย์แผนไทย และโครงการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จะเปิดให้บริการฝังเข็ม ล้างพิษ จัดทำที่พักฟื้นสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้เข้าโรงพยาบาลให้มีเงินหมุนเวียนเลี้ยงตัวเองได้
 
5 มีนาคม 2550 , 18:20 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่