มช.เร่งผลิตแพทย์ป้อนกระทรวงสาธารณสุข

  
    
แพทย์ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือแพทย์ 1 คนต้องรับผิดชอบคนไข้นับหมื่นคน ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขลงนามในบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เร่งผลิตแพทย์เพิ่ม
นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ.2550-2556 ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ที่จะผลิตแพทย์เพิ่มอีก 10,678 คนในระยะเวลา 10 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะผลิตแพทย์ให้กระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 560 คน ในเวลา 7 ปี ปีละ 80 คน โดยรับเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาเป็นระยะเวลา 6 ปี ภาคทฤษฎีเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝึกภาคปฏิบัติที่โรงพยาลศูนย์ลำปางและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้ภาพรวมทั้งประเทศคนไทยยังขาดแพทย์ ค่าปกติแพทย์ 1 คน ต้องรับผิดชอบผู้ป่วย 1,500 ถึง 2,000 คน ขณะที่ภาคเหนือมีค่าเฉลี่ยแพทย์ 1 คนต่อประชากร 3,700 คน ภาคใต้แพทย์ 1 คน รับผิดชอบผู้ป่วยถึง 4,000 คน ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขาดแพทย์สูงสุดอัตราเฉลี่ยแพทย์ 1 คน รับผิดชอบผู้ป่วยถึง 10,000 คน จึงมีความจำเป็นต้องผลิตแพทย์เพิ่มโดยเร่งด่วน
โครงการความร่วมมือผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการนั้น ขณะนี้มีแพทย์ในโครงการสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 1,095 คน ขณะที่ในระยะที่ผ่านมาได้ผลิตแพทย์จากระบบปกติจำนวน 6,871 คน และโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท 3,807 คน ในสถาบันผลิตแพทย์ 12 แห่ง โดยปีนี้จะได้แพทย์จบใหม่จำนวน 1,290 คน
 
5 มีนาคม 2550 , 18:20 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่