ผู้สมัครและผู้ได้รับการทาบทามตำแหน่ง กกต.แสดงวิสัยทัศน์

  
    
ผู้สมัครและผู้ได้รับการทาบทามเพื่อเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครและผู้ได้รับการทาบทามเพื่อเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยพายัพ โดยได้เปิดให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการทาบทาบที่มีคุณสมบัติตามที่ กกต.กำหนดจำนวน 60 คน ได้แสดงวิสัยทัศน์คนละ 6 นาที เพื่อให้คณะกรรมการได้คัดเลือกเหลือเพียง 15 คน
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษ ประธานอนุกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการเปิดให้แสดงวิสัยทัศน์ เป็นโอกาสให้อนุกรรมการสรรหาฯ ได้เห็นศักยภาพของผู้สมัครและผู้ถูกทาบทามเบื้องต้น หลังจากนั้น 15 รายชื่อจะถูกส่งไปยัง กกต.กลางเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 5 รายชื่อ
สำหรับการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครและผู้ถูกทาบทามเพื่อเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการบันทึกวีดีโอ.เทป ทั้งหมดส่ง กกต.กลางและเปิดให้แสดงวิสัยทัศน์เพียงวันเดียว โดยผู้ที่จะเป็น กกต.ได้ ต้องมีคุณสมบัติมีความเป็นกลาง ยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง มีความตั้งใจทำงาน ไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง จึงจะทำหน้าที่ได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครและผู้ถูกทาบทามจำนวน 66 คน ถอนตัว 2 คนและขาดคุณสมบัติ 4 คน จึงเหลือผู้แสดงวิสัยทัศน์ 60 คน
 
6 มีนาคม 2550 , 19:16 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่