ประเทศกลุ่มอาเซียนประชุมทรัพย์สินทางปัญญา

  
    
ประเทศในกลุ่มอาเซียนผนึกกำลังสู่ความเป็นตลาดเดียวในภูมิภาคในปี 2558 ล่าสุดร่วมประชุมเพื่อจัดทำนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของภูมิภาคอาเซียน
การประชุมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 27 และงานการประชุมหัวหน้าทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนครั้งที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 3-11 มีนาคม 2550 มีประเทศในกลุ่มอาเซียนกว่า 10 ประเทศร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดทำนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของภูมิภาคอาเซียน เมื่อมุ่งไปสู่ตลาดเดียวในภูมิภาคในปี 2558 อีกทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของภูมิภาคอาเซียนให้มีมาตรฐานสูงอย่างทัดเทียมกัน
นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่า การประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อผนึกกำลังต่อรองกับประเทศคู่ค้า มีสาระสำคัญที่น่าสนใจคือ เรื่องการจดทะเบียนสิทธิบัตรที่มีแนวทางว่าจะสามารถจดสิทธิบัตรได้ในประเทศเดียวแล้วมีผลบังคับใช้ในกลุ่มประเทศสมาชิก เรื่องการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องระบบของทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการเจรจาช่วยเหลือระหว่างประเทศ เรื่องการป้องปรามในเพื่อยุติข้อพิพาทในกลุ่มอาเซียน และการให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวด้วยว่าการพูดคุยกันในกลุ่มประเทศอาเซียนในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อการเจรจาการเปิดเสรีทางการค้า โดยทางกลุ่มจะสามารถกำหนดท่าทีร่วมกัน ซึ่งจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้น ขณะเดียวกันในการประชุมครั้งนี้ไทยได้ร้องขอให้ออสเตรเลียช่วยฝึกผู้ตรวจสอบให้ไทย เพราะขณะนี้มีปัญหางานคงค้างกว่า 20,000 คำขอ โดยเฉพาะสิทธิบัตรเกี่ยวกับสูตรเคมี และยาซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบจากข้อมูลทั่วโลก
 
7 มีนาคม 2550 , 17:42 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่