แม่ทัพภาค 3 ระบุ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจากทหารจะช่วยงานจังหวัดด้านความมั่นคง

  
    
แม่ทัพภาคที่ 3 ยืนยันรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายความมั่นคงที่มาจากทหารไม่เกี่ยวข้องกับการบริหาร แต่จะช่วยงานจังหวัดด้านความมั่นคงให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น
พลโทจิรเดช คชรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวถึงกรณีที่พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบกและประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติเสนอให้มีตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายทหารว่า สิ่งที่พลเอกสนธิเสนอนั้นอาจจะมีหลายฝ่ายเข้าใจผิด แต่เป็นเจตนาอันดีต่อบ้านเมือง กล่าวคือตำแหน่งดังกล่าวไม่ใช่ตำแหน่งของมหาดไทย ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านอื่น แต่เป็นตำแหน่งของฝ่ายทหารที่จะช่วยจังหวัดในด้านความมั่นคงเพื่อให้การแก้ปัญหาความมั่นคงเป็นเอกภาพมากขึ้น โดยการประสานกับหน่วยทหาร และไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอยู่เดิม
แม่ทัพภาคที่ 3 ยังกล่าวด้วยว่า ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจากทหารที่พลเอกสนธิเสนอนั้นจะใช้รองผู้บัญชาการหน่วยทหาร และขอให้ทำความเข้าใจว่าไม่ได้ก้าวก่ายการทำงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเดิม แต่จะเป็นการช่วยงานจังหวัดด้านความมั่นคงให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น
 
9 มีนาคม 2550 , 14:44 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่