รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุน 3 ล้านบาทเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนบ้านแม่ดอกแดง

  
    
รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนงบประมาณเกือบ 3 ล้านบาทเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนบ้านแม่ดอกแดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือเด็กชาวไทยภูเขาในพื้นที่
นายคัทซึฮิโคะ อันไซ กงสุลญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายไกรลาส คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง กรณีรัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานและความมั่นคงทางด้านมนุษย์ มูลค่ากว่า 2 ล้าน 9 แสนบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เสริมจำนวนห้องเรียนให้พอเพียงแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนแม่ดอกแดง ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและอนุบาล เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชายไทยภูเขา ด้อยโอกาส มีนักเรียน 291 คน แต่มีห้องเรียนไม่พอเพียง อาคารหลังเดิมเป็นอาคารเรียนชั่วคราวที่เก่าแก่มากแล้วซึ่งเป็นการยากต่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดงกล่าวว่าอาคารเรียนหลังใหม่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็กในพื้นที่นอกจากจะใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนแล้ว บางโอกาสยังใช้ประโยชน์สำหรับคนในชุมชนได้ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาชุมชนด้วย
โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดงเปิดทำการเรียนการสอนมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี รับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่เปิดเรียนมาจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 โดยอาคารเรียนหลังใหม่จะเป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น จำนวน 7 ห้องเรียน ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็กนักเรียนในพื้นที่ ได้มีการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อีก
 
9 มีนาคม 2550 , 14:46 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่