พระวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารซึ่งเก่าแก่กว่า 70 ปี ชำรุดทรุดโทรมต้องปิดเพื่อทำการบูรณะซ่อมแซมใช้งบกว่า 30 ล้านบาท

  
     พระพุทธพจนวราภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7- ฝ่ายธรรมยุติ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และคณะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า พระวิหารหลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ.2471 มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องมีการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ ปัจจุบันได้ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าสักการะโบราณวัตถุเป็นการชั่วคราว และเนื่องจากพระวิหารหลวงได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกับกรมศิลปากร คณะกรรมการได้นำเสนอโครงการบูรณะผ่านความเห็นชอบจากกรมศิลปากรเรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มบูรณะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งวัดเจดีย์หลวงวรวิหารเป็นพระอารามหลวง และเป็นที่เคารพบูชาของบุคคลทั่วไปซึ่งต้องแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนดำเนินการใดๆ สำหรับระยะเวลาในการรื้อถอนจะใช้เวลาประมาณ 5 เดือน ส่วนการก่อสร้างบูรณะนั้นจะให้แล้วเสร็จภายในปี 2550 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา อีกทั้งเพื่อฉลองอายุครบ 90 ปี พระพุทธพจนวราภรณ์ หรือหลวงปูจันทร์ กุสโล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยทางวัดมีคณะกรรมการดูแลโบราณวัตถุและห่อหุ้มไม่ให้ฝุ่นละอองทำลาย และมีการถ่ายรูปทำประวัติทุกชิ้น โดยเฉพาะพระอัฐถารสซึ่งเป็นพระประธานภายในวิหาร และพระพุทธรูปสำคัญอีกหลายองค์ โดยการก่อสร้างบูรณะจะคงความเป็นพระวิหารเดิมและสถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้ทุกประการ สำหรับการบูรณะครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณรื้อถอน 2 ล้านบาทและงบประมาณก่อสร้างและบูรณะประมาณ 30 ล้านบาท เป็นงบของทางวัดส่วนหนึ่ง ขอสนับสนุนจากราชการส่วนหนึ่งและรับบริจาคจากศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปอีกส่วนหนึ่ง ในการนี้ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์อีกจำนวนมากขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคได้ทางบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สาขาประตูเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีทุนบูรณะพระวิหารวัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ เลขที่ 532-239838-3 หรือโทรศัพท์สอบถามกับทางวัดโดยตรงที่หมายเลข 0-5381-4119 ,0-5381-4309
 
, อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่