คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลอย่างหลากหลาย

  
     นางพัชร อุบลศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันที่ 24 กันยายนนี้ เป็นวันมหิดล หรือวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหิตลา-ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย คือ วันที่ 17 กันยายน 2548 เวลา 09.00 น.พิธีเปิดการแข่งขันเปตองมหากุศลมหิดล’48 ณ สนามเปตอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธาน วันที่ 18 กันยายน 2548 เวลา 07.00 น.พิธีเปิดงานวิ่งมหากุศลมหิดล’48 ณ บริเวณสนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธาน วันที่ 23 กันยายน 2548 เวลา 09.00 น.พิธีเทิดพระเกียรติ ปาฐกถาพิเศษและเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 กันยายน 2548 เวลา 06.30 น.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป ณ บริเวณลาดจอดรถยนต์ด้านทิศใต้อาคารเรียนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน และเวลา 07.45 น.พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน
 
, อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่