นรม.มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าพระราชทานแก่ ผวจ.8จังหวัดเหนือตอนบน

  
    
นายกรัฐมนตรีมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือที่ประสบปัญหามลพิษ
จากกรณีที่เกิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยมลพิษ จึงได้ทรงพระราชทานเครื่องมือดับไฟป่าให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีนำอุปกรณ์ดับไฟป่าพระราชทานมามอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีหัวหน้าหน่วงานต่าง ๆ และกลุ่มพลังมวลชนร่วมพิธีดังกล่าวเบื้องหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยพสกนิกรทุกพื้นที่มาโดยตลอด ทรงประกอบกิจการนานัปการ ที่จะให้พสกนิกรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและมีความสมานฉันท์ เอื้อเฟื้อสงเคราะห์แก่กัน ในภาวะที่ประเทศมีความแตกแยกทางความคิดก็ทรงแนะนำให้ทุกฝ่ายรู้รักสามัคคี
ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้นำประชาชนกล่าวคำปฏิญาณตนจะไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่จุดไฟเผาป่าเพื่อรักษาชีวิตให้กับแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 
15 มีนาคม 2550 , 20:53 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่