รองนายกประชุมภาคีร่วมแก้ไขมลพิษภาคเหนือ

  
    
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุมกับเครือข่ายภาคประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่ระดมความคิดแก้ปัญหามลพิษภาคเหนือ
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผนึกกำลังภาคประชาชนแก้ไขปัญหามลพิษภาคหมอกควันภาคเหนือ ณ สำนักงานบริการวิชาการ UNISERVE มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งภาคีคนฮักเจียงใหม่ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสู่ภาครัฐร่วมหาทางแก้ไขปัญหา
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ภาพรวมจังหวัดที่ประสบปัญหาหนักที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน ซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลายลง ก็จะต้องวางแผนแก้ไขระยะยาวโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในประเทศและต้องหารือในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบด้วย โดยการทำงานของภาคประชาสังคมที่มีความร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหานับว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและรัฐบาลซึ่งจะได้ทราบปัญหาที่แท้จริงและความจริงใจในการร่วมแก้ไขระหว่างภาครัฐและประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
จากข้อชี้แจงของกลุ่มภาคีคนฮักเจียงใหม่กล่าวว่าหมอกควันดังกล่าวไม่ได้มาจากกลุ่มชาวเขาเพราะชาวเขาจะเผาพื้นที่เกษตรในเดือนเมษายนนั้น รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องหารือกันและหันหน้าเข้าหากันเพื่อแก้ปัญหา ขณะนี้ทุกจังหวัดที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศได้ระดมกำลังทั้งอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมชน ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อยุติการเผาทุกรูปแบบให้น้อยลงจนหมดไปในที่สุด นอกจากนั้นยังได้เร่งทำฝนเทียมแต่เนื่องจากสภาพอากาศยังไม่เอื้ออำนวยจึงยังไม่ได้ผล
 
16 มีนาคม 2550 , 12:02 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่