องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาอากาศวิกฤติ

  
     ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนทั่วจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติทางอากาศ
ที่ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมสัมมนาหัวข้อ อากาศเชียงใหม่วิกฤติ ปัญหาและทางออก โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบรรยายพิเศษ พร้อมวิทยากรซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีความรู้มาให้ข้อมูลประกอบด้วย นายอภิวัฒน์ คุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 อาจารย์ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง นักวิชาการจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานองค์กรเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชนและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้น 200 คน
นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขร่วมกัน นอกจากนั้น ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่สร้างความเข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดจากการแผ้วถางและการเผาเศษขยะใบไม้แม้จะเป็นวิถีชีวิตที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ก็สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและส่วนรวมอย่างมาก
 
16 มีนาคม 2550 , 16:40 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่