รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด
นายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2550 ที่ข่วงประตูท่าแพ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก องค์กรล้านนา Dog Rescue และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนนำสุนัขและแมวที่อยู่ในความดูแลไปรับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ อันจะเป็นผลดีต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เชื่อว่าโครงการดังกล่าวนี้จะสามารถดำเนินการได้ด้วยดี และเกิดผลดีแก่ประชาชนทั่วไป เนื่องจากเป็นการดำเนินการร่วมกันของหลายภาคส่วนรวมทั้งประชาชนทั่วไป
สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามโครงการนี้ ในเขตเมืองเชียงใหม่จะมีอีก 5 ครั้งคือ วันที่ 19 มีนาคมที่สำนักงานแขวงเม็งรายและวัดนันทาราม วันที่ 20 มีนาคมที่สำนักงานแขวงกาวิละและสำนักงานชุมชนต้นขาม วันที่ 21 มีนาคมที่วัดสวนดอก วันที่ 22 มีนาคมที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่และวัดบ้านท่อ และวันที่ 23 มีนาคม ที่สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือกและวัดช่างเคี่ยน
 
16 มีนาคม 2550 , 16:42 น. , อ่าน 1280  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่