เทศบาลนครเชียงใหม่นำชุมชนและเยาวชนออกรณรงค์ลดการก่อมลภาวะเพื่อแก้ปัญหามลพิษในอากาศ

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ช่วยกันลดการก่อมลภาวะในอากาศ พร้อมแจกหน้ากากป้องกันมลพิษแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำตัวแทนจากชุมชนและเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ออกรณรงค์ลดมลพิษในอากาศพร้อมแจกหน้ากากป้องกันมลพิษแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวน 100,000 ชิ้น ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากในระยะหลายวันที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาคุณภาพอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยมีต้นเหตุหลักมาจากการเผาทั้งหลาย จนก่อให้เกิดฝุ่นควันและก๊าซพิษ ซึ่งแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ก็ยังอยู่ในภาวะอันตรายที่ต้องต้องมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
สำหรับสภาพโดยทั่วไปของเมืองเชียงใหม่วันนี้อากาศยังคงปกคลุมด้วยหมอกควัน โดยที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จำนวน 184 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศศูนย์ราชการเชียงใหม่ 152 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากที่เคยสูงสุดของปีนี้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ซึ่งวัดได้ถึง 383 และ 304 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 
16 มีนาคม 2550 , 16:44 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่