1 ทศวรรษเทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเชียงใหม่ 1-9 เมษายน 2550 นี้

  
     งานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเชียงใหม่ปีนี้กำหนดจัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษของการจัดงานนี้
ในระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2550 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน องค์กรทางวัฒนธรรม ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่สอนด้านศิลปะในจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเชียงใหม่ ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นการครบรอบ 10 ปีการจัดงาน
นางสาวเพ็ญสุดา ไพรอร่าม รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ซึ่งถือเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ไปสู่นานาชาติอีกทางหนึ่ง
สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานเช่น พิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ สุพรรณบุรี ร้อยเอ็ดและพัทลุง การแสดงละครหุ่นล้านนา ละครหุ่นกระบองลาวจากเวียงจันทน์ การแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม จีน พม่า และการแสดงนานาชาติ เป็นต้น โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Call Center 1672 หรือที่เว็บไซด์การจัดงาน www.chiangmaiart2007.com
 
16 มีนาคม 2550 , 16:45 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่