จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงาน รักษ์สุขภาพ 49 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในเดือนกุมภาพันธ์ศกหน้า

  
    สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมล้านนาสปา โดยการสนับสนุนของจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเขต 1 กำหนดจัดงาน รักษ์สุขภาพ 49 ระหว่าง 9-13 ก.พ.49 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน รักษ์สุขภาพ 49 หรือ Chiang Mai Health Hub & Beauty Expo ’06 เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวเชิงคุณภาพทางด้านสุขภาพและความงาม ให้ผู้ประกอบการได้พบกับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางด้านสุขภาพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ ที่ทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับงานรักษ์สุขภาพ 49 จะมีกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและความงามเช่น ทันตกรรม สปา และสมุนไพร โดยจะมีการแสดงผลิตภัณฑ์ สถานบริการ นิทรรศการ การประชุมแพทย์นานาชาติ การจัดเสวนา การเจรจาการค้า และการแสดงบนเวที กำหนดจัดระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2549 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานตลอดระยะเวลา 5 วันไม่น้อยกว่า 40,000 คน
 
, อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 15 กันยายน 2548