อบจ.เชียงใหม่แจกหน้ากากแสนชิ้นแก่ประชาชน

  
    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แจกหน้ากากอนามัยแสนชิ้นแก่ประชาชนทั่วเมืองเชียงใหม่เพื่อใช้กันมลพิษ ขณะที่พบว่าล่าสุดหน้ากากขาดตลาดแล้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งจุดแจกหน้ากากอนามัยจำนวนแสนชิ้นให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ โดยได้ตั้งจุดแจกหน้ากากอนามัย 22 จุด รอบเมืองเชียงใหม่ นายเฉลิม สารแปง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า หน้ากากที่แจกประชาชนครั้งนี้เป็นแบบ N95 สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ร้อยละ 95 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข
สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเครื่องบดย่อยสลายขยะจำนวน 3 เครื่องเพื่อมาแก้ปัญหาและจะรณรงค์คัดแยกขยะ รีไซเคิลขยะทำปุ๋ย โดยมีการตั้งโรงงานคัดแยกขยะที่อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2551
ล่าสุดพบว่าหน้ากากอนามัยแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สั่งได้ขาดตลาดลงในขณะนี้
 
16 มีนาคม 2550 , 19:21 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่