รอง นรม.ระบุสถานการณ์มลพิษอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย รุนแรง

  
    
รองนายกรัฐมนตรีระบุสถานการณ์มลพิษที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยังคงรุนแรง หากได้รับความร่วมมือจากพม่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวภายหลังร่วมประชุมสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผนึกกำลังภาคประชาชนแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันภาคเหนือว่า รัฐบาลยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะของภาคประชาชนสู่การปฏิบัติด้วยความร่วมมือร่วมใจ ทั้งนี้เครือขายภาคีคนฮักเจียงใหม่ได้เสนอขอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมระดับจังหวัดโดยประชาชนมีส่วนร่วม นั้นสามารถทำได้ในระดับจังหวัด ส่วนเรื่องงบประมาณจัดการปัญหานั้นหากจังหวัดไม่เพียงพอสามารถร้องขอจากส่วนกลางเพิ่มได้
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าจากการนั่งเฮลิคอปเตอร์สำรวจสภาพมลพิษทางอากาศเชียงใหม่ เชียงราย พบว่าสภาพอากาศที่จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สายมีมลพิษรุนแรงกว่าที่อื่น ขณะที่อำเภอแม่จันก็ยังมีหมอกควันหนาแน่น ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายได้ระดมสรรพกำลังส่วนราชการและประชาชนร่วมทำงานในพื้นที่เพื่อยุติการจุดไฟเผาป่าและวัชพืช หากได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากพม่าและดำเนินการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จึงจะสามารถแก้ปัญหาได้
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าแม้จะมีการรณรงค์อย่างหนักให้หยุดเผาป่า แต่ก็พบว่ายังมีการเผาป่าอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะแนวสันเขาซึ่งต้องใช้ความพยายามในการดับไฟมากกว่าบนพื้นราบ
 
16 มีนาคม 2550 , 19:22 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่