งานมหกรรมตราสารหนี้เพื่อประชาชนที่เชียงใหม่จัดอย่างยิ่งใหญ่

  
    
งานมหกรรมตราสารหนี้เพื่อประชาชนที่เชียงใหม่จัดอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตราสารหนี้ และทำความเข้าใจเรื่องการลงทุนแก่ประชาชนภาคเหนือ
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมตราสารหนี้เพื่อประชาชนครั้งที่ 4 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ตลาดตราสารหนี้ BEX ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย จัดงานดังกล่าวขึ้นภายใต้ชื่อ “รู้เรื่องการออมอย่างปลอดภัย ใส่ใจผลกำไรการลงทุน” โดยมีผู้เชี่ยวชาญตลาดเงินและตลาดทุนมาให้ความรู้แง่คิดเกี่ยวกับการลงทุนด้วยกิจกรรมครับครัน ทั้งสัมมนา เสวนา และปฏิบัติการทดลองซื้อขายตราสารหนี้
ด้านนายสันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ BEX ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่างานดังกล่าวมุ่งสร้างเสริมความรู้ เพื่อเพิ่มช่องทางการออม การบริหารการเงินแก่ประชาชน มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนทุกระดับชั้นและสาขาอาชีพ อีกทั้งกระตุ้นความสนใจการลงทุนในตราสารหนี้จากนักลงทุนส่วนภูมิภาคด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ ในงานประกอบด้วยการสัมมนาหัวข้อ “พันธบัตร ค้ำ –เก็บ-ซื้อ-ขาย อย่างไรให้คุ้ม” การเสวนา “หลบภัยลงทุน ด้วยพันธบัตร /หุ้นกู้” ร่วมฝึกปฏิบัติทดลองซื้อ ขาย ตราสารหนี้ พร้อมเรียนรู้เทคนิค อีกทั้งกิจกรรมรวมพลคนรัก Bond
 
17 มีนาคม 2550 , 19:10 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่